ให้เด็กไม่ถึง 20 ปี ทำสัญญาค้ำประกัน ฟ้องบังคับไม่ได้ เป็นโมฆะ

ตามปกติแล้ว ถ้ามีการทำสัญญากู้ยืมกัน มักมีการทำสัญญาค้ำประกันก็เพื่อประกันความเสี่ยงว่าหากเกิดเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับสัญยาหลักด้วย ว่าอย่างน้อยก็ยังสามารถบังคับเอากับผู้ค้ำประกันได้ แต่การเลือกบุคคลค้ำประกันก็สำคัญ อย่าเพียงจับมือลูกเมียของลูกหนี้มารับเซ็นต์ชื่อรับผิดทั้งครอบครัว แบบนั้นคงไม่ดีแน่ นอกจากไม่ดี แล้วยังเป็นโมฆะอีกด้วยนะ

คำถาม

เด็กอายุไม่ถึง20 ปี ลงชื่อเป็นผู้ค้ำประกันได้หรือไม่

คำตอบ

หากเด็กอายุไม่ครบ20ปีบริบูรณ์ ลงชื่อเป็นผู้ค้ำประกันในสัญญาค้ำประกัน ผลคือสัญญานั้นเป็นโมฆะ ไม่มีผลผูกผันใดๆ เว้นแต่จะได้รับอนุญาติจากศาลก่อน

ฉะนั้นคราวหน้าจะให้ใครค้ำประกันอะไร อย่าลืมขอดูบัตรประชาชนก่อนนะคะ มิฉะนั้น โมฆะไม่รู้ด้วย

มีปัญหาสัญญาค้ำประกัน ฟ้องคนค้ำให้รับผิด แฟ้งแย้งสู้คดีค้ำประกัน

ปรึกษาทนายชีวารัตน์