ชำระดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ขอคืนได้หรือไม่

นาย เอ กู้เงินมานอกระบบมา 10,000 บาท ดอกเบี้ย ร้อยละ 2.5 ต่อเดือน กำหนดชำระต้นเงินภายใน 1 ปี นายเอ ส่งดอกให้ผู้กู้ทุกเดือน ครบ 1ปี

View More ชำระดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ขอคืนได้หรือไม่