ชำระดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ขอคืนได้หรือไม่

คำถาม

นาย เอ กู้เงินมานอกระบบมา 10,000 บาท ดอกเบี้ย ร้อยละ 2.5 ต่อเดือน กำหนดชำระต้นเงินภายใน 1 ปี นายเอ ส่งดอกให้ผู้กู้ทุกเดือน ครบ 1ปี นายเอ ไม่ชำระต้นเงิน ผู้ให้กู้จึงฟ้องนายเอให้ชำระหนี้ 100,000 บาท นายเอจะเรียกคืนดอกเบี้ยที่ชำระไปแล้วคืนหรือนำมาหักออกจากดอกเบี้ยตามกฎหมายหรือหักจากยอดเงินต้นที่ค้างชำระได้หรือไม่  

คำตอบ

การคิดดอกเบี้ยร้อยละ 2.5 ต่อเดือนเป็นการคิดเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ เป็นโมฆะ คือใช้ไม่ได้ แต่เมื่อนายเอ ก็ยังส่งดอกเบี้ยให้แก่ผู้ให้กู้ไปตลอด ตามกฎหมายถือว่าเป็นเรื่องที่นายเอ ลูกหนี้ ชำระหนี้ด้วยความสมัครใจโดยรู้อยู่แล้ว่าตนไม่มีความผูกพันต้องชำระ นายเอไม่มีสิทธิยกขึ้นต่อสู้คดีเพื่อให้หลุดพ้นจากการรับผิดชำระหนี้                 นายเอ จะเรียกคืนดอกเบี้ยที่ชำระไปแล้วไม่ได้ เพราะเป็นการชำระหนี้ตามอำเภอใจของลูกหนี้ หรือหักออกจากดอกเบี้ยตามกฎหมายหรือหักจากยอดเงินต้นที่ค้างชำระไม่ได้  

มีปัญหาสัญญากู้ยืมเงิน ผิดนัดชำระหนี้ ดอกเบี้ยผิดนัด ปรึกษา ทนายชีวารัตน์  

///////////////////////////////////////////

เทียบเคียงคำพิพากษาฎีกาที่ 533/2532 การกู้ยืมเงิน โดยตกลงให้มีการคิดดอกเบี้ยในอัตราเกินกว่ากฎหมายกำหนด ดอกเบี้ยสำหรับต้นเงินกู้ตกเป็นโมฆะทั้งหมด จำเลยๆม่มีสิทธินำดอกเบี้ยที่เป็นโมฆะไปหักกับต้นเงินให้ลดน้อยลงได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 407