ชำระเงินไถ่ที่ดินที่ขายฝากเกินกำหนดระยะเวลาไถ่ได้หรือไม่ และเรียกเงินที่ชำระไปแล้วคืนได้หรือไม่

การขยายกําหนดเวลาไถ่ตามสัญญาขายฝากนั้น ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้รับไถ่ หากไม่มีย่อมถือไม่ได้ว่ามีการขยายระยะเวลาไถ่

View More ชำระเงินไถ่ที่ดินที่ขายฝากเกินกำหนดระยะเวลาไถ่ได้หรือไม่ และเรียกเงินที่ชำระไปแล้วคืนได้หรือไม่

ซื้อสลากกินแบ่งฯ ด้วยเงินส่วนตัว หลังสมรส ถ้าถูกรางวัลต้องแบ่งคู่สมรสไหม

าซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยเงินส่วนตัวของตนก่อนสมรส ภายหลังสลากกินแบ่งฯนั้นถูกรางวัลหลังสมรส ต้องแบ่งเงินรางวัลนั้นให้คู่สมรสไหม

View More ซื้อสลากกินแบ่งฯ ด้วยเงินส่วนตัว หลังสมรส ถ้าถูกรางวัลต้องแบ่งคู่สมรสไหม

บุตรนอกสมรส ฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูจากบิดาได้หรือไม่?

บุตรนอกสมรสโดยบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน และมิได้ฟ้องคดีขอให้บิดารับเด็กเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย จะฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูและค่าการศึกษาจากบิดาได้หรือไม่?

View More บุตรนอกสมรส ฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูจากบิดาได้หรือไม่?

3 วิธีทำให้เด็กเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดา

ตามปกติแล้ว กฎหมายกำหนดว่า บิดามารดา จำต้องอุปการะเลี้ยงดู และให้การศึกษา ตามสมควรแก่บุตร ในระหว่างที่ยังเป็นผู้เยาว์ ฉะนั้น หากต้องการให้สามี จ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรที่เป็นผู้เยาว์

View More 3 วิธีทำให้เด็กเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดา

บิดาไม่ช่วยจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูร่วมกับมารดา โดยอ้างว่าจนได้ไหม?

หน้าที่ของบิดามารดาที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตรนั้นให้กระทำขณะเป็นผู้เยาว์ หรือหากต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตรที่บรรลุนิติภาวะก็เฉพาะที่ทุพพลภาพหาเลี้ยงตัวเองไม่ได้

View More บิดาไม่ช่วยจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูร่วมกับมารดา โดยอ้างว่าจนได้ไหม?

ของแพง ไม่ติดป้ายแสดงราคาที่แท้จริง แจ้ง กรมการค้าภายใน 1569 ไม่ใช่ สคบ.

กรณีที่เป็นข่าวดัง หนุ่มโวยสั่งข้าวกระเพรารวมมิตรร้านข้างทาง ราคา 150 บาท ซึ่งเป้นราคาที่แพงเกินควร

View More ของแพง ไม่ติดป้ายแสดงราคาที่แท้จริง แจ้ง กรมการค้าภายใน 1569 ไม่ใช่ สคบ.