ซื้อสลากกินแบ่งฯ ด้วยเงินส่วนตัว หลังสมรส ถ้าถูกรางวัลต้องแบ่งคู่สมรสไหม

คำถาม :

ถ้าซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยเงินส่วนตัวของตนก่อนสมรส ภายหลังสลากกินแบ่งฯนั้นถูกรางวัลหลังสมรส ต้องแบ่งเงินรางวัลนั้นให้คู่สมรสไหม

คำตอบ:

ถ้าภรรยาใช้เงินของตนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลก่อนสมรสกับสามี แม้เงินที่ซื้อจะเป็นสินส่วนตัวของภรรยาเอง แต่ถ้าสลากกินแบ่งออกรางวัลภายหลังการสมรส เงินรางวัลที่ภรรยาได้รับมาต้องถือว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างสมรส ถือเป็นสินสมรสตาม ประวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1471 (1) ภรรยาต้องแบ่งเงินกึ่งหนึ่งให่แก่สามีด้วย (ฎีกา 1053/2537)