ตั้งผู้จัดการมรดก

ตั้งผู้จัดการมรดก ออนไลน์ ยุค NEW NORMAL

คำถาม ปกติแล้ว การ ตั้งผู้จัดการมรดก จะทำโดย การทำคำร้อง เป็นกระดาษ แล้ว ไปยื่นคำร้อง ต่อศาลที่ เจ้ามรดก มีภูมิลำเนาอยู่ในขณะถึงแก่กรรม แต่ในช่วงการแพร่ระบาด ของโรคติดต่อ โควิด2019 ในยุค New Normal การยื่นคำร้อง ขอตั้งผู้จัดการมรดก จะเป็นอย่างไร เหมือน หรือ แตกต่างจากเดิมอย่างไร สามารถ ตั้งผู้จัดการมรดก ออนไลน์ ได้หรือไม่ มาหาคำตอบกันค่ะ

เนื่องด้วย สถานการณ์ การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 สำนักงาน ศาลยุติธรรม ได้มีประกาศ สำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขเกี่ยวกับ การใช้วิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ในการนั่งพิจารณาคดี การไต่สวนคำร้องขอ ตั้งผู้จัดการมรดก มาเพื่อใช้ในการดำเนินการะบวนพิจารณา ตั้งแต่ การยื่นคำร้อง จนถึง การไต่สวนคำร้อง ทางออนไลน์แทน การยื่นคำร้องแบบกระดาษ และการไต่สวนคำร้องที่ คู่ความ ต้องเดินทางมาศาล

อ่านข่าว โฆษกศาลฯ ให้สัมภาษณ์https://www.thaipost.net/main/detail/99549

ฉะนั้น การ ยื่นคำร้อง และ ไต่สวนคำร้องขอ ตั้งผู้จัดการมรดก ในยุค โควิท 2019 หรือ ยุค New Normal จึงเปลี่ยนเป็น การนำเอา เทคโนโลยีการสื่อสารแบบเห็นหน้า เช่น แอปพลิเคชั่น Line Meeting หรือ Google Meet มาปรับใช้กับการพิจารณาคดี กล่ยเป็น การตั้งผู้จัดการมรดกออนไลน์ เพื่อเพิ่มความสะดวก และ ลดความเสี่ยง ในการแพร่กระจายของ เชื้อโรคได้ เป็นอย่างดี

ข้อดี ของ การยื่นคำร้อง และ การไต่สวนคำร้องขอ ตั้งผู้จัดการมรดก ออนไลน์

  • สะดวก รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย
  • อยู่ที่ไหน ก็ยื่นคำร้อง ขอตั้งผู้จัดการมรดก และ ไต่สวนคำร้อง ได้
  • ลดความแออัดในการไปศาล
  • ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ หรือ การแพร่กระจายของเชื้อ โควิด 2019

ข้อจำกัด ใน การยื่นคำร้อง และ การไต่สวนคำร้องขอ ตั้งผู้จัดการมรดกออนไลน์

  • ผู้ยื่น คำร้อง ต้องมีความรู้ และ ความชำนาญในการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในการยื่น คำร้องขอ ตั้งผู้จัดการมรดกออนไลน์
  • ผู้ร้อง ต้องมีความสามารถในการใช้ ระบบ Line Meeting หรือ Google Meet เพื่อไต่สวนคำร้อง

ยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกออนไลน์ เริ่มต้นเพียง 5,999 บาท*

เงื่อนไข

ราคาดังกล่าวเป็นการยื่นคำร้องขอ ตั้งผู้จัดการมรดกออนไลน์ เท่านั้น , ไม่รวมค่าธรรมเนียมศาล

ทายาทเจ้ามรดกทุกคนต้องให้ความยินยอม

หากต้องการให้ไต่สวนคำร้องคิดเพิ่ม2,000บาท

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่น คำร้อง ขอตั้งผู้จัดการมรดก

http://www.lp.ago.go.th/lp-lawaid/index.php/2018-05-09-01-07-17

ขั้นตอนในการ ตั้งผู้จัดการมรดก

https://www.tanaidee.com/2021/08/05/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87-%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81-%E0%B8%97/

ข้อแนะนําในวันนัดไต่สวนคําร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก

1.ให้ผู้ร้อง แต่งกาย ชุดสุภาพ เรียบร้อย ไม่สวมหมวก และ ไม่สวมแว่นตาดํา

2.เจ้าหน้าที่หน้าบัลลังก์ แจ้งขั้นตอน แล ะวิธีการปฏิบัติตน ในการไต่สวนคําร้อง ขอตั้งผู้จัดการมรดก ดังต่อไปนี้

2.1. เมื่อ ศาลออกนั่งพิจารณา ให้ทําความเคารพศาล

2.2. ก่อนเบิกความ ผู้ร้อง ต้องทําการสาบานตน ตามลัทธิศาสนา หรือ จารีตประเพณี หรือ กล่าวคําปฏิญาณว่า จะให้การตามความสัตย์จริง ต่อหน้าศาล โดยเจ้าหน้าที่หน้าบัลลังก์ จะนํากล่าวคําสาบาน หรือ คําปฏิญาณดังกล่าว

2.3. พูดจาสุภาพเรียบร้อย และ ไม่ส่งเสียงดัง เอะอะ โวยวาย

2.4. ห้ามมิให้ มีการบันทึกภาพ หรือ เสียง หรือ กระทําการอื่นใด ในลักษณะเดียวกัน ในการไต่สวนคําร้องขอฯ

2.5. ไม่แสดงพยานหลักฐาน อันเป็นเท็จ และ ต้องพูดแต่ความเป็นจริง

2.6. ให้ผู้ร้อง เตรียมต้นฉบับ เอกสาร ที่ต้องแสดงต่อศาล ในการไต่สวนคําร้องขอจัดการมรดก

สนใจติดต่อ ทนายชีวารัตน์ 0938791914