3 วิธีทำให้เด็กเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดา

ตามปกติแล้ว กฎหมายกำหนดว่า บิดามารดา จำต้องอุปการะเลี้ยงดู และให้การศึกษา ตามสมควรแก่บุตร ในระหว่างที่ยังเป็นผู้เยาว์ ฉะนั้น หากต้องการให้สามี จ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรที่เป็นผู้เยาว์

View More 3 วิธีทำให้เด็กเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดา

บิดาไม่ช่วยจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูร่วมกับมารดา โดยอ้างว่าจนได้ไหม?

หน้าที่ของบิดามารดาที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตรนั้นให้กระทำขณะเป็นผู้เยาว์ หรือหากต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตรที่บรรลุนิติภาวะก็เฉพาะที่ทุพพลภาพหาเลี้ยงตัวเองไม่ได้

View More บิดาไม่ช่วยจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูร่วมกับมารดา โดยอ้างว่าจนได้ไหม?