ทำอย่างไรเมื่อโดนด่า

คำถาม

สมมุติมีคนมาด่า ดูถูกเหยียดหยาม สบประมาทหรือทำให้คุณอับอาย ต่อหน้าคุณ

ทางเลือกที่1 ด่ามาก็ด่ากลับ สะใจดี

ทางเลือกที่2   อยู่นิ่งๆ หยิบมือถือมาอัดคลิป แล้วไปฟ้องดูหมิ่นซึ่งหน้า

คำตอบ

หากคุณเลือกทางที่1 ก็ถือว่าคุณและเค้า ฝ่ายต่างสมัครใจกล่าวถ่อยคำดูหมิ่นซึ่งหน้าโต้ตอบซึ่งกันและกัน ได้ความสะใจกันทั้งคู่ แต่ฟ้องคดีไม่ได้ทั้งคู่เช่นกันเพราะ ไม่ถือว่ากระทำความผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้า เทียบเคียงคำพิพากษาฎีกาที่1420/2534

หากคุณเลือกทางที่2 คุณสามารถใช้คลิปภาพหรือเสียงนั้นเป็นหลักฐานฟ้องศาลได้เพราะการกล่าวถ้อยคำดูถูกเหยียดหยาม ทำให้ผู้อื่นอับอาย การกระทำนั้นถือว่ามีความผิดตามกฎหมายอาญาฐานดูหมิ่นซึ่งหน้า ป.อาญามาตรา393 ซึ่งปัจจุบันได้มีการปรับอัตราโทษแล้วเป็น จำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

และหากคุณถูกทำร้ายร่างกายด้วยแม้จะเล็กน้อย ก็จะมีความผิดฐานทำร้ายร่างกายโดยไม่ถึงกับเป็นอันตรายแก่กายและจิตใจ ป.อาญามาตรา391 จำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ถ้าเจ็บมากหน่อย ก็ผิดป.อาญามาตรา295ฐานทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายและจิตใจ จำคุกไม่เกิน2ปี ปรับไม่เกิน4,000  บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ถ้าเจ็บหนักขนาดหยอดน้ำข้าวต้ม นอนรพ.เกิน20วันก็ผิด ป.อาญามาตรา297 ทำร้ายร่างกายสาหัส จำคุก 6เดือนถึง10ปี

รู้อย่างนี้แล้วจะเลือกทางไหนดีล่ะ แบบนี้คนโบราณเรียกว่า “พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตำลึงทอง” ใช่ไหมคะ

มีปัญหาปรึกษาทนายชีวารัตน์