ขี่จักรยานขณะเมาสุรา มีความผิดหรือไม่?

คำถาม

ขี่จักรยานขณะเมาสุรา มีความผิดหรือไม่

คำตอบ

คดีนี้พนักงานอัยการสั่งฟ้องจำเลยในข้อหา ขี่รถจักรยาน(สองล้อ) ขณะเมาสุรา ตามข้อเท็จจริงได้ความว่า แม้จำเลยจะมีปริมาณแอลกอฮอลล์ในเลือดสูงเกินกว่าค่ามาราฐานที่กฎหมายกำหนดไว้ที่ 50 มิลลิกรัมเปอเซนต์ขณะขี่จักรยาน แต่ พรบ.จราจรทางบก ไม่ได้บัญญัติไว้ว่า การขี่จักรยานขณะเมาสุรามีความผิด แม้จำเลยจะรับสารภาพก็ไม่สามารถลงโทษจำเลยได้ ศาลจึงมีคำพิพากษายกฟ้องจำเลย

สรุป

กินเหล้าเมา ขี่จักรยานไม่มีความผิด รวมทั้งจะขี่จักรยานหวาดเสียว หรือคุยโทรศัพท์ขณะขี่จักรยานก็ไม่มีความผิดเช่นเดียวกัน

แต่หากเกิดอุบัติเหตุ หรือความเสียหายต่อชีวิตร่างกาย ทรัพย์สินของผู้อื่น ผู้ขี่รถจักรยานก็ยังต้องรับผิดชอบชดใช้ความเสียหายในทางแพ่งหรือในทางการละเมิดนั้นอยู่เช่นเดิม จะอ้าง พรบ.จราจรไม่ได้นะคะ เพราะฉะนั้น เมาแล้วเดินกลับหรือให้เพื่อนมารับดีกว่าค่ะ

(ทนายชีวารัตน์)

……………………

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พรบ.จราจรทางบกมาตรา 43 ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถ

(1) ในขณะหย่อนความสามารถในอันที่จะขับ

(2) ในขณะเมาสุราหรือเมาของอย่างอื่น

(3) ในลักษณะกีดขวางทางจราจร

(4)โดยประมาทหรือน่าหวาดเสียว อันจะเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน

(5) ในลักษณะที่ผิดปกติวิสัยขงการขับรถตามธรรมดา หรือไม่อาจแลเห็นทางด้านหน้าหรือด้านหลัง ด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้งสองด้านได้พอแก่ความปลอดภัย

(6)คร่อมหรือทับเส้นหรือแนวแบ่งช่องเดินรถ เว้นแต่เมื่อเปปลี่ยนช่องเดินรถ เลี้ยงรถหรือ กลับรถ

(7)บนทางเท้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร เว้นแต่รถลากเข็นสำหรับทารก คนป่วยหรือคนพิการ

(8)โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น

(9)ในขณะใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ เว้นแต่การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้อุปกรณ์เสริมสำหรับการสนทนาโดยผู้ขับขี่ไม่ต้องถือหรือจับโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้น

มาตรา 160 ตรี วรรคหนึ่ง

ผู้ใดฝ่าฝืน มาตรา 42(2) (ขับขี่รถขณะเมาสุรา)ต้องระวางจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับตั้งแต่ห้าพันถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งักใช้ใบอนุญาตขับขี่รถของผู้นั้นมีกำหนดไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่