เจ้าพนักงานตำรวจพกปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตได้หรือไม่

ปกติแล้ว ประชาชนทั่วไปไม่มีสิทธิพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต แล้ว ถ้าเป็นเจ้าพนักงานล่ะ ทำได้ไหม?


คำถาม

เจ้าพนักงานตำรวจมีอำนาจพกพา
อาวุธปืนไว้ติดตัวตลอดหรือไม่

คำตอบ

หากไม่มีเหตุอันควรที่จะพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะและไม่ใช่เวลาปฎิบัติหน้าที่และนอกพื้นที่รับผิดชอบ แม้จะเป็นเจ้าพนักงานตำรวจก็มีความผิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 8619/2552

จำเลยนำสืบและฎีกาว่า “จำเลยได้รับแต่งตั้งจากผู้บังคับบัญชาของจำเลยให้ทำหน้าที่สายตรวจตำบลเขตตรวจที่ 1 และมอบหมายหน้าที่ในการเบิกอาวุธปืน ดังนั้น จำเลยจึงมีสิทธิที่จะพกพาอาวุธปืนติดตัวไปในขณะปฏิบัติหน้าที่ และการที่จำเลยแวะรับประทานอาหารที่ร้านอาหารเกิดเหตุ ก็เป็นเหตุต่อเนื่องจากปฏิบัติตามหน้าที่นั้น”

เห็นว่า แม้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่จำเลยพาติดตัวไป จำเลยจะเบิกมาถูกต้องตามระเบียบของทางราชการก็ตาม แต่จำเลยก็ไม่มีเหตุอันสมควรที่จะพกพาอาวุธปืนติดตัวเข้าไปในร้านอาหารที่เกิดเหตุซึ่งไม่ได้อยู่ในระหว่างเวลาปฏิบัติหน้าที่ราชการ ทั้งนอกจากนี้ยังอยู่นอกท้องที่ที่จำเลยรับผิดชอบตามอำนาจหน้าที่

จำเลยจึงมีความผิดฐานพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวและไม่ได้อยู่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่

—————————————–
หมายเหตุ : ข้อเท็จจริง เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2544 เวลากลางคืนก่อนเที่ยง จำเลยพาอาวุธปืนพกแบบลูกโม่ ขนาด .38 หมายเลขทะเบียน 6566 จำนวน 1 กระบอก พร้อมกับกระสุนปืน ขนาด .38 จำนวน 6 นัดซึ่งเป็นของราชการตำรวจ และได้รับใบอนุญาตให้มีและใช้ตามกฎหมายติดตัวไปบริเวณร้าน น. คาราโอเกะซึ่งเป็นเมือง หมู่บ้าน ทางสาธารณะ

จำเลยไม่ได้รับใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวไปและไม่ได้อยู่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ จำเลยใช้อาวุธปืนดังกล่าวตี นางสาว ว. ผู้เสียหาย 1 ครั้ง ถูกบริเวณศีรษะทำให้ศีรษะแตกเลือดไหล เป็นเหตุให้ผู้เสียหายได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ แพทย์เย็บ 1 เข็ม ใช้เวลารักษาประมาณ 15 วัน ถ้าไม่มีโรคแทรกซ้อน

เหตุเกิดที่ตำบลบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเจ้าพนักงานตำรวจจับจำเลยได้พร้อมอาวุธปืนพกและกระสุนปืน 6 นัด ที่จำเลยพาไปเป็นความผิดดังกล่าวเป็นของกลาง