ของแพง ไม่ติดป้ายแสดงราคาที่แท้จริง แจ้ง กรมการค้าภายใน 1569 ไม่ใช่ สคบ.

ของแพง ไม่ติดป้ายแสดงราคาที่แท้จริง แจ้ง กรมการค้าภายใน 1569 ไม่ใช่ สคบ.นะจ๊ะ

กรณีที่เป็นข่าวดัง หนุ่มโวยสั่งข้าวกระเพรารวมมิตรร้านข้างทาง ราคา 150 บาท ซึ่งเป้นราคาที่แพงเกินควร อีกทั้งยังคิดราคาไม่ตรงกับป้ายราคาที่แสดงไว้ที่ 80-100 บาท หากเกิดกรณีเช่นนี้ควรทำอย่างไร อ่านบทความข้างล่างนี้เลยค่่ะ

 3 ขั้นตอนรักษาสิทธิของผู้บริโภค

หากผุ้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าและบริการ หรือพบเจอกรณีราคาสินค้าและบริการที่แพง ไม่ติดป้ายแสดงราคาที่แท้จริงให้ผู้บริโภคทราบ ผู้บริโภคสามารถกระทำได้ดังต่อไปนี้

1 ร้องเรียนไปยังกรมการค้าภายในได้ 4 ช่องทางคือ

-ร้องเรียนด้วยตนเองที่  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนราคาสินค้า ห้อง20301 ชั้น 3 กรมการค้าภายใน 44/100 ถนนสนามบินน้ำ-นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

-โทรสายด่วน 1569 โทร24ชั่วโมง โทรศัพท์ 02-547-5357,02-507-5512,02-507-5522

-ส่งจดหมายมาที่ ตู้ปณ. 156 ปณจ. นนทบุรี 1100 หรือส่งe-mail [email protected]

-เว็บไซต์ www.dit.go.th

สำหรับในส่วนภูมิภาค สามารถร้องเรียนได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนราคาสินค้า สำนักงานการค้าภายในจังหวัดทุกจังหวัด

2 แจ้งพฤติกรรมที่ต้องการร้องเรียน รายละเอียดของสินค้าหรือบริการ  ข้อมูลเกี่ยวกับร้าน สถานที่ตั้งและสถานที่ใกล้เคียงที่สังเกตได้ง่าย โดยที่ผู้ร้องเรียนไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้เสียหาย ไม่จำเป็นต้องทำการล่อซื้อ เพียงแค่พบเห็นก็สามารถร้องเรียนได้แล้ว

3 ชื่อที่อยู่เบอร์ติดต่อกลับของผู้ร้องเรียน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ผู้ร้องเรียน แจ้งเบาะแสมีสิทธิได้รับสินบนนำจับ 25%ของยอดปรับที่เจ้าหน้าที่ได้เปรียบเทียบปรับ

(ทนายชีวารัตน์)